Duurzaam

Binnen de watersport zijn er steeds meer duurzame oplossingen beschikbaar.
NaviSale levert en monteert deze milieuvriendelijke motoren, accessoires en onderwatersystemen graag op uw schip. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan een groenere wereld !

Torqeedo electromotoren
Finsulate onderwatersysteem